+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

Varnost pri delu in prometu

Na strani 3 so opisana pravila  za varno delo. Na strani 4 je potrebno pojme povezati s sličicami. Na strani 5 učence seznanimo z osnovnimi prometnimi znaki, ki jih srečujejo po poti do šole. Na strani 6 je dodana povezava do enega izmed prometnovarnostnega načrta. Na strani 7 pa se z učenci pogovorimo ali poznajo evakuacijski načrt šole, le-tega pa kasneje na strani 8 tudi opišemo. Na strani 9 morajo učenci v stolpiče razporediti obvezno in neobvezno opremo kolesa, na strani 10 pa je pripravljen kviz.